Vadiye dökülmek nedir?

Sohbet belirli bir konuya kaymak

Cümle içinde kullanımı

Musahabe bu vadiye dökülünce tekrar karışmak ihtiyacını duydum.
- Y. Kadri Karaosmanoğlu